Εκτύπωση

13 Φεβρουαρίου 2013

Copa-Cogeca προς Commission: μονιμότητα στο νέο καθεστώς αδειών φύτευσης, κριτήρια στην κατανομή των αδειών και ετήσια αύξηση 0,5% του ευρωπαϊκού αμπελώνα

Συνεδρίασε στις 11/2/2013 στις Βρυξέλλες η Ομάδα Εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca με την συμμετοχή και της ΚΕΟΣΟΕ,

ενώ στις 12/2/2013 συνεδρίασε και η Συμβουλευτική Ομάδα Οίνου με την συμμετοχή όλων των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού κλάδου και της Commission.

Κεντρικό θέμα στην συνεδρίαση της Ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca (11/2) ήταν οι προτάσεις της Οργάνωσης, μετά την έκδοση των συμπερασμάτων της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ), όσον αφορά την εξέλιξη του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης.

Στο προηγούμενο διάστημα η Copa-Cogeca είχε αποστείλει σχετικό ερωτηματολόγιο στις οργανώσεις μέλη της, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πολιτικών κατευθύνσεων για το εν λόγω θέμα.

Κεντρικά σημεία των προτάσεων της Copa-Cogeca τα οποία παρουσίασε στην συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας Οίνου (12/2) αποτέλεσαν:

- Ο πολιτικός στόχος της διαχείρισης του ευρωπαϊκού αμπελουργικού δυναμικού που θα πρέπει να αποσκοπεί:


- Η αναγκαιότητα καθορισμού χρονικής διάρκειας του νέου συστήματος, το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρείται προσωρινό ή μεταβατικό, αλλά μόνιμο σύστημα, το οποίο προτείνεται να ισχύσει από 1/1/2019.

- Ο καθορισμός ετήσιας αύξησης του ευρωπαϊκού αμπελώνα, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,5%, δεδομένου ότι μεγαλύτερη αύξηση θα αντιπροσωπεύει φύτευση μεγάλων εκτάσεων στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Στο σημείο αυτό η ελληνική αντιπροσωπεία υπό την ΚΕΟΣΟΕ αντιπρότεινε την εφαρμογή ποσοστού 0-1% με ταυτόχρονη απόφαση του κάθε Κράτους Μέλους για το ποσοστό που θα υιοθετήσει στο εύρος αυτό. Η τεκμηρίωση της ΚΕΟΣΟΕ στηρίχθηκε, στην τάση της ευρωπαϊκής παραγωγής που βαίνει μειούμενη, στην επενέργεια δυσμενών κλιματικών φαινομένων στο μέλλον (κλιματική αλλαγή) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και στην αυξανόμενη διακίνηση χύμα οίνων στο ευρωπαϊκό έδαφος από Τρίτες Χώρες.

- Η απονομή των νέων αδειών να γίνει βάσει οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων

- Ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων για την κατανομή των αδειών να είναι συμβουλευτικός σε κάθε Κράτος Μέλος

- Να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τα δικαιώματα φύτευσης στο χαρτοφυλάκιο (Αποθεματικό) κατά την αλλαγή στο νέο σύστημα.

Η ΚΕΟΣΟΕ σε επιμέρους συναντήσεις με την Commission έθεσε επί τάπητος την απαρέγκλιτη αναγκαιότητα οι ευρωπαίοι αμπελουργοί που κατέχουν σήμερα δικαιώματα φύτευσης να συνεχίσουν να διαχωρίζονται από τους αδειούχους φύτευσης, δεδομένου ότι οι άδειες φύτευσης και δωρεάν θα διατίθενται και δεν θα είναι μεταβιβάσιμες.