Εκτύπωση

17 Ιανουαρίου 2013

O.E.Y. ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες: Αναξιοποίητες οι προοπτικές της Βέλγικης αγοράς οίνου για το ελληνικό κρασί

«Μελέτη για τη βελγική αγορά οίνου» απέστειλε το γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, που περιλαμβάνει αναλύσεις σχετικά με την αγορά κρασιών στο Βέλγιο, τις εισαγωγές την πενταετία (2007-2011) και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές για το 2011.

Στην μελέτη απεικονίζονται οι παράγοντες που καθιστούν το ελληνικό κρασί, μη ελκυστικό στους Βέλγους καταναλωτές, καθώς και προτάσεις για την αναβάθμιση της θέσης του.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ελληνικά κρασιά «πλασάρονται» στη βέλγικη αγορά στην τιμή περίπου των 15 €, στο εύρος τιμών των οποίων ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος από τα Ισπανικά και Γαλλικά κρασιά.

Παρότι η Βελγική αγορά θεωρείται από τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, οι δράσεις προβολής, για το ελληνικό κρασί έχουν ατονήσει με αποτέλεσμα την στασιμότητα των εξαγωγών μας.

Η χρόνια παιδική ασθένεια του ελληνικού κρασιού που απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια, παρουσιάζεται και στο Βέλγιο, παρότι ένα πρόσθετο καταναλωτικό κοινό (Φλαμανδοί) εγκαταλείπει την μπύρα και στρέφεται στην κατανάλωση κρασιού, ενώ σύμφωνα με την άποψη του ΟΕΥ της πρεσβείας μας, κακώς το Βέλγιο, δεν εντάσσεται στις χώρες στόχους για τους Έλληνες παραγωγούς.

Πατήστε εδώ για την έκθεση