Εκτύπωση

10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Δικαιώματα φύτευσης

Ενθαρρυντικά, έως τώρα, είναι τα μηνύματα από τις εν εξελίξει συζητήσεις για το καθεστώς των δικαιωμάτων φύτευσης από το 2016 και μετά, καθώς η Commission υπαναχωρώντας από τη θέση της απελευθέρωσης προτείνει πλέον ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που βρίσκεται κοντά στις θέσεις της Copa Cogeca.

Αν εντέλει δεν υπάρξουν αιφνίδιες μεταβολές, η ευρωπαϊκή αμπελουργία θα παραμείνει στα χέρια των αμπελουργών και δεν θα περιέλθει στον έλεγχο πολυεθνικών και μη επιχειρήσεων, γεγονός που θα μετέτρεπε τον οίνο σε «βιομηχανικό» προϊόν και θα δυναμίτιζε την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική ταυτότητα των αμπελουργικών περιοχών.

Κρίσιμη ημερομηνία για τις τελικές αποφάσεις είναι η 14η Δεκεμβρίου, οπότε θα συνεδριάσει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της Commission, γι αυτό και σήμερα όλες οι εθνικής εμβέλειας οργανώσεις των αμπελουργών στις οινοπαραγωγούς χώρες της ΕΕ παρουσίασαν σε συνεντεύξεις τις κοινές θέσεις τους, όπως έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Copa-Cogeca.

Πρόταση Commission

Σε γενικές γραμμές η πρόταση της επιτροπής περιλαμβάνει: α) ένα νέο ρυθμιστικό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης για όλα τα Κράτη-Μέλη και για όλα τα είδη κρασιού που θα βασίζεται στην έγκριση νέων φυτεύσεων μη μεταβιβάσιμων και 2ετούς ή 3ους προς επιβεβαίωση διάρκεια.
β) ρήτρα διασφάλισης της μέγιστης (2%) ποσοστιαίας αύξησης των αμπελώνων της ΕΕ ανά έτος και καθορισμό των εθνικών αρχών ως υπευθύνων για τη χορήγηση αδειών.
Ασαφείς ωστόσο παραμένουν οι προθέσεις της Επιτροπής για «κρίσιμες λεπτομέρειες», όπως: αδειοδότηση σε περιοχές ΠΟΠ/ΠΓΕ και μη, δικαιώματα αναφύτευσης, θεσμικός φορέας για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συστήματος κλπ

Copa-Cogeca

H Copa-Cogeca, υπενθυμίζοντας ότι ο οίνος αποτελεί την αιχμή του δόρατος του αγροτοδιατροφικού τομέα της ΕΕ, τόνισε κατ’ επανάληψη τις δραματικές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη απελευθέρωση, με κυριότερες την μετατροπή της οινοπαραγωγής σε πλεονασματική και συνεπώς την κατάρρευση των τιμών, αλλά και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 2.500.000 αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ. Η διατήρηση της ισορροπίας της αγοράς (προσφορά – ζήτηση) προϋποθέτει ένα σύστημα δικαιωμάτων που ρυθμίζει την αύξηση των πωλήσεων και την κανονική αύξηση της επιφάνειας των αμπελώνων, καθώς επίσης προστατεύει τις λιγότερο παραγωγικές και ποιοτικές περιοχές έναντι των πεδινών και κατά συνέπεια τις περισσότερες περιοχές με προστατευόμενες ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ), επισήμανε η οργάνωση.

Θέσεις ΚΕΟΣΟΕ

Η ΚΕΟΣΟΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων της Copa-Cogeca ενώ συνέβαλλε καθοριστικά και στην προσχώρηση της Ελλάδας (με επιστολή του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη) στο μέτωπο των χωρών που αντέδρασαν στην προτεινόμενη απελευθέρωση.
Επιπλέον προβλήματα για τη χώρα μας ωστόσο, όπως τόνισαν ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου και ο διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης στη σημερινή συνέντευξη τύπου, είναι: