Εκτύπωση

N. A. Γρεβενών

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Συνιστώμενες:

Eπιτρεπόμενες:

  • Βοϊδομάτης Ν
  • Λιάτικο Ν
  • Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο)