Εκτύπωση
2009 -Οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα:

Η αύξηση των τιμών του αλκοόλ που παρατηρείται στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει πλέον αντικατασταθεί από μια αντίθετη τάση. Το συμπέρασμα αυτό διαπιστώθηκε στον κύριο δικτυακό τόπο για την πώληση αλκοόλης alcnet.ru.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, πολλοί Ρώσοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από την αγορά των προϊόντων κύρους σε φθηνότερες αλκοολούχων ποτών. Για παράδειγμα, το μερίδιο των εισαγόμενων οίνων με τιμή από 3 έως 6 δολάρια ανά λίτρο μειώθηκε από 12,47% το Νοέμβριο του περασμένου έτους στο 9,63% το Φεβρουάριο του 2009. Το μερίδιο των οίνων περισσότερο από 6 δολάρια ανά λίτρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μειώθηκε από 3,76% σε 1,09%. Αντίθετα, το μερίδιο των φθηνότερων κρασιών, 3 δολάρια ανά λίτρο, αυξήθηκε από 83,77% σε 89,29%. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές για το κύρος των προϊόντων παρατηρήθηκε πριν από την κρίση, και αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως. Η αμπελοοινική αγορά εξακολουθεί να είναι αρκετά χαοτική και απρόβλεπτη. Κατά τους προσεχείς μήνες, ο αριθμός των καταστημάτων που πωλούν αλκοόλ στη Ρωσία θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20%, σύμφωνα με το ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Κέντρου Pavel Shapkin, παρατεθείσα από Interfax, για να καθοριστεί μια ενιαία άδεια χρήσης για τη λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών. Η παρούσα άδεια πρέπει να έχει τιμή των 20 000 rubles (περίπου 460 ευρώ) ετησίως. Επί του παρόντος, η άδεια χρήσης για το δικαίωμα λιανικής πώλησης οινοπνεύματος διαφέρει από περιοχή από 1 000 έως 60 000 rubles (στη Μόσχα ). Σήμερα, ο αριθμός των καταστημάτων που πωλούν αλκοόλ ήταν πάνω από 100 000.