Εκτύπωση
2009 - Mία πολλά υποσχόμενη αγορά παρά την κρίση:

Η ρωσική αγορά κρασιού χαρακτηρίζεται από χαμηλή ωριμότητα, κατακερματισμό και μεγάλη επέκταση. Σήμερα αντιπροσωπεύει το 8,7% των εσόδων της ευρωπαϊκής αγοράς οίνου. Η αξία των ήσυχων οίνων αντιπροσωπεύει το 65,7% της ρωσικής αγοράς, ενώ των αφρωδών υπολογίζεται στο 25,1%.

Η ρωσική αγορά οίνου καταναλώνει κυρίως κόκκινο κρασί (70% σε αξία), ενώ ακολουθούν τα ημι-γλυκά και ημίξηρα κρασιά. Οι ποσότητες που καταναλώθηκαν το 2008 ανέρχονται σε 931,4 εκατ. λίτρα, με μέση ετήσια αύξηση σχεδόν 10% μεταξύ 2004 και 2008. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, οι προγραμματισμένοι όγκοι ως το 2013 θα μπορούσε να φθάσουν τα 1,4 δισεκατομμύρια λίτρα (με μια μέση ετήσια αύξηση 2008/2013 + 7,9%). Η κατανάλωση οίνου αντιπροσωπεύει 14,8 δις δολάρια το 2008, με ρυθμό 11,2% (σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης) για 2004/2008. Με την ανάπτυξη που εκτιμάται σε 9,1% ετησίως μεταξύ 2008 και 2013, η ρωσική αγορά θα μπορούσε να φθάσει τα 22,9 δισ. δολάρια το 2013. Με την κρίση, βέβαια οι προβλέψεις θα μπορούσαν να διαταραχθούν