Εκτύπωση

25 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεχίζει με τροποποιήσεις το καθεστώς των δικαιωμάτων φύτευσης των αμπελιών – Νέα δικαιώματα και για την Ελλάδα;

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την εξέλιξη που θα έχει το θέμα της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης μετά τη συνάντηση της Ομάδας υψηλού επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο στις 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ η Commission κατευθύνεται στην τροποποίηση του σημερινού καθεστώτος αλλά πλέον τάσσεται υπέρ της διατήρησής του.

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι πιέσεις των Κρατών – Μελών και κυρίως του γαλλογερμανικού άξονα υποχρέωσαν την Commission να λάβει υπ’ όψιν της τις αρνητικές συνέπειες της απελευθέρωσης όπως η υπερπαραγωγή, η πτώση των τιμών, η δυσχερής θέση που θα βρεθούν οι λιγότερο παραγωγικές ζώνες έναντι των πεδιάδων, η μείωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων κλπ.

Βέβαια η Commission αναφέρει ότι η επιστροφή στο παλαιό καθεστώς δεν συζητείται, όμως η συνέχιση ενός συστήματος δικαιωμάτων φύτευσης περισσότερο ευέλικτου στου οποίου τη διαχείριση θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν στοιχεία του νέου καθεστώτος που θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2016.

Επίσης διαφαίνεται ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων φύτευσης στις ζώνες παραγωγής ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων θα περιέλθει στις διεπαγγελματικές Οργανώσεις των περιοχών, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και ρήτρα διασφάλισης ώστε να μην ξεπεράσουν οι νέες φυτεύσεις ένα όριο σε κάθε περιοχή ή και σε εθνικό επίπεδο.

Η ρήτρα αυτή άλλωστε είναι αναγκαία δεδομένου ότι 11 Κράτη Μέλη «ζήτησαν» νέα δικαιώματα φύτευσης στην προοπτική διατήρησης του καθεστώτος, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα.