Εκτύπωση

23 Ioυλίου 2012

Το μέλλον του κρασιού σε 60΄λεπτα όπως παρουσιάστηκε από το Wine Intelligence

Με ένα  εξηντάλεπτο οδηγό το Wine Intelligence, προβλέπει το μέλλον της παγκόσμιας οινοβιομηχανίας για την επόμενη δεκαετία, ασχέτως εάν η πρόβλεψη κάνει λόγο για πεντηκονταετία (Ποιός μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις σήμερα?)
Μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων που βασίζονται στο τρίπτυχο  Αλλαγή – Προβλεψιμότητα – Στρατηγική, η παρουσίαση καταλήγει σε τέσσερεις στρατηγικές επιλογές όπως:

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας:
http://www.wineintelligence.com/2012/05/29/wine-intelligence-think-tank-sessions-liwf-2012-the-future-of-wine-in-60-minutes/