Εκτύπωση

6 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την εξέταση των επιπτώσεων απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης

Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες για δεύτερη φορά η Ομάδα υψηλού επιπέδου για να διερευνήσει περαιτέρω τις επιπτώσεις από την προβλεπόμενη μετά το 2015 απελευθέρωση των φυτεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες των Κρατών Μελών (συνεπώς και του ΥΑΑΤρ), εκπροσώπους της Commission, της Copa-Cogeca, της CEEV, κα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα αφορούν:

  1. Λειτουργία του συστήματος δικαιωμάτων στα Κράτη Μέλη 
  2. Επιπτώσεις της απελευθέρωσης: 

Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε τρία ξεχωριστά group όσον αφορά το δεύτερο θέμα γεγονός που θ’ αποκόψει τα μέλη της Ομάδας από τη συνολική παρακολούθηση. Η ΚΕΟΣΟΕ παρακολουθεί στενά το θέμα και θα συμμετέχει στη σχετική συνεδρίαση της Copa-Cogeca στις 17/7/2012