Εκτύπωση

26 Ιουνίου 2012

Αποσαφήνιση των κανόνων για την αλλαγή γεωγραφικών ενδείξεων απαιτούν οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί

Πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να αλλάξει μια περιοχή ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο αντίθετό της.

Την απαίτηση αυτή θέτουν οι παραγωγοί στο Languedoc, όπου το μείγμα της (ΠΟΠ-ΠΓΕ) παραγωγής κυριαρχεί. Ο Ζαν Benoist Cavalier, πρόεδρος της ένωσης AOC Languedoc, πιστεύει ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε εθνικό επίπεδο από την ομάδα AOC – IGP που είναι εγκατεστημένη στο ΙΝΑΟ, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των διεπαγγελματικών.

"Αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα στους παραγωγούς. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατό να αλλάξει η κατηγοριοποίηση χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της αγοράς, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές και τα σχέδια ελέγχου συμβατότητας, αλλά και χωρίς να παραβλέπεται η προστασία των καταναλωτών; ".
Τους προβληματισμούς αυτούς έχουν οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί, οι οποίοι απαιτούν να καθορισθούν κανόνες αμφίδρομης μετατροπής των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, εντός των επόμενων έξι μηνών.