Εκτύπωση

14 Φεβρουαρίου 2012

Τοματοπολτός Σαντορίνης: Ο Κόκκινος Πρεσβευτής

Eκδήλωση, με τίτλο «Τοματοπολτός Σαντορίνης: Ο Κόκκινος Πρεσβευτής» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συνεδρίου IMIC 2012
«Τουρισμός και γαστρονομία στο προσκήνιο» (15-16 Φεβρουαρίου, Ξενοδοχείο Ledra Marriot) από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Η πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων σας προσκαλούν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Ledra Marriot , στις 16.00 το απόγευμα, στην εκδήλωση

« Τ ο μ α τ ο π ο λ τ ό ς Σ α ν τ ο ρ ί ν η ς : Ο Κ ό κ κ ι ν ο ς Π ρ ε σ β ε υ τ ή ς »

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συνεδρίου IMIC 2012
«Τουρισμός και γαστρονομία στο προσκήνιο» (15-16 Φεβρουαρίου, Ξενοδοχείο Ledra Marriot), είναι ανοικτή για το κοινό και έχει ως στόχο να
αναδείξει  τις  ιδιαιτερότητες,  τις  δυνατότητες  και  τα  πλεονεκτήματα  της
χρήσης  του  τοματοπολτού  Σαντορίνης  στην  οικιακή  μαγειρική  και  στην εστίαση.
Μια … “φρέσκια” έκπληξη στην εκδήλωση, θα είναι η παρουσίαση και η δοκιμή
του νέου προϊόντος της Santo «Τοματοπολτός Σαντορίνης ΑΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ».

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Ώρα : 16.00 – 18.00 μ.μ

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο τοματοπολτός Σαντορίνης στο σπίτι και στο εστιατόριο»

Εργαστήριο Γεύσης «Τοματοπολτός Σαντορίνης», γευστική δοκιμή.
Επιμέλεια/συντονισμός Γιώργος  Χατζηγιαννάκης- Εστιατόριο Selene
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της  Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων