Εκτύπωση

21 Σεπτεμβρίου 2011

Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, στην οποία περιλαμβάνονται και τα αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης (τσίπουρο, τσικουδιά, κ.λπ).

Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης γεωγραφικής ένδειξης στα προϊόντα αυτά.
Κατά παρέκκλιση κάθε λογικής και επαγωγικής διαδικασίας το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζοντας την «ακατανόητη» τακτική του, δεν συνδέει την Γεωγραφική ένδειξη ενός αποστάγματος (π.χ. Τσίπουρο Τυρνάβου), με τις πρώτες ύλες που παράγονται στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή, επιτρέποντας την παραγωγή του αποστάγματος με γεωγραφική ένδειξη από στέμφυλα και άλλων περιοχών.
Η δυνατότητα περιορισμού της παραγωγής αποσταγμάτων σε συνάρτηση με τις πρώτες ύλες μιας περιοχής, επαφίεται στους παραγωγούς μιας περιοχής,   οι οποίοι υποβάλλουν είτε μεμονωμένα, είτε ως ενώσεις σχετικό αίτημα στην κατά τόπον αρμόδια χημική υπηρεσία του Γ.Χ.Κ, υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση και αντίστοιχο Τεχνικό Φάκελο.
Το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.