Εκτύπωση

28 Απριλίου 2011

"Ειδικά μέτρα για τη Γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου - ΚΑΝ(ΕΚ) 1405/2006 - Τροποποίηση Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα"

Για να δείτε την υπουργική απόφαση πατήστε εδώ