Εκτύπωση

26 Νοεμβρίου 2010

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) οδεύοντας προς το 2020: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του μέλλοντος σε θέματα τροφίμων, φυσικών πόρων και χωροταξίας

Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οριστικό κείμενο, για την Κοινή Γεωργική Πολιτική με ορίζοντα το 2020. Το κείμενο αυτό αποτελεί η βάση για διαβούλευση, σχετικά με τις κατευθύνσεις που θα υιοθετήσει η ΚΑΠ μετά το 2013. Μάλιστα στο τέλος της ανακοίνωσης, παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές επιλογές, που βασίζονται στους δυο πυλώνες, επιλογές οι οποίες θα αναλυθούν, πριν την τελική λήψη αποφάσεων. Ήδη η ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΓΕΣΑΣΕ με δελτία τύπου, έχουν αντιδράσει αρνητικά στην προοπτική μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατήστε εδώ