Εκτύπωση

Γουστολίδι

Παλαιά ελληνική ποικιλία οινοποιίας των Ιόνιων νησιών που αναφέρεται και σε δημώδες ποίημα του 16ου αιώνα (Κατραμής 1880). Παλαιότερα αποτελούσε τη σπουδαιότερη και πλέον διαδεδομένη ποικιλία της Ζακύνθου, σήμερα όμως η καλλιέργειά της έχει περιοριστεί αισθητά.
Αναφέρεται ως Goustolidi από τους Viala και Vermorel (1909), ως Coustidini από τον Guillon (1895). Ο Molon (1906) και ο Pulliat (1888) τη θεωρούν συγγενή με την ιταλική ποικιλία Giustulisa bianca και ο Guillon τη θεωρεί εφάμιλλη των γαλλικών ποικιλιών.
Αναφέρεται και ως Αυγουστολίδι, Βοστολίδι, Βοστυλίδι, Γουστουλίδι.
Συνιστάται για τους νομούς Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Αχαΐας.