Εκτύπωση

20 Ιανουαρίου 2014

Ιταλία: αύξηση των εξαγωγών οίνου που οδηγούνται από το φαινόμενο prosecco

Η Ιταλία έκλεισε το 2013 με αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων της, που τις οδήγησε ιδίως ο τομέας των αφρωδών οίνων, που ήταν ιδιαίτερα ενεργός.


Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2013, η Ιταλία εξήγαγε οίνους αξίας € 3.500.000.000 (+9%) και ποσότητας 14 εκατ. εκατόλιτρα (-3%). Η μείωση στον όγκο σε σύγκριση με την ισχυρή αύξηση της αξίας οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου των οίνων που εξήχθησαν χύμα (-7.7%). Αιτία ήταν οι μικροί διαθέσιμοι όγκοι, αποτέλεσμα της μικρής συγκομιδής το 2011 και το 2012 και οι δυνατότητες των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν καλύτερα την διαθεσιμότητα τους, στα ακριβότερα τμήματα της αγοράς. Έτσι, παρά τη μείωση του όγκου, οι χύμα πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20% σε αξία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης για τα εμφιαλωμένα κατά 5,9% σε αξία, ενώ σημείωσαν πτώση κατά 2% σε όγκο και οι πωλήσεις αφρωδών οίνων αυξήθηκαν κατά 8% σε όγκο και 16% σε αξία, χάρη στη δυναμική που παρουσίασε ο αφρώδης οίνος prosecco που παράγεται στις περιοχές του Veneto, του Friouli αλλά και του Moscato d’ Asti.