Εκτύπωση
2009 - Τo FRANCE AGRIMER αποφάσισε απόσταξη κρίσης 600.000 εκατόλιτρων ερυθρών οίνων

Το ειδικό Συμβούλιο οίνου της France Agrimer (πρώην Viniflhor) έχει αποφασίσει να εφαρμόσει έκτακτη απόσταξη κρίσης 600 000 hl ερυθρών Τοπικών και επιτραπέζιων οίνων.

Στο κρασί που οδηγείται στην απόσταξη θα πρέπει να καταβληθούν 3 € ανά βαθμό και εκατόλιτρο για τους εμπλουτισμένους οίνους. Το νέο αυτό μέτρο θα είναι ανοικτό, ισχύει σε εθελοντική βάση και αφορά όλη την επικράτεια. Ωστόσο, συμφωνήθηκε ότι κάθε περιοχή μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί να αποκλείσει το μέτρο μετά από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή οδήγησε το ειδικό Συμβούλιο της France Agrimer, να υιοθετήσει μια νέα κατανομή των πόρων την περίοδο 2008-2009, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για την ένταξη της χρηματοδότησης αυτής της απόσταξης που δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένη. Το κονδύλιο του εθνικού προγράμματος Στήριξης της Γαλλίας ανέρχεται σε 172 εκ. €. Πριν από την έναρξη της ισχύος της, η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει προθεσμία τριών μηνών για να αποφασίσει.