Εκτύπωση
2008 - Oι Γάλλοι αποφάσισαν πως θα επενδύσουν τις ενισχύσεις της EE και προειδοποιούν για την έλλειψη τοπικότητας:

Oι Γάλλοι παραγωγοί ανακοίνωσαν πως θα επενδύσουν τα 171 εκατ. € που διατίθενται στον Εθνικό τους φάκελο.

Ο Jean Louis Salies, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου ανέφερε ότι τα 90 εκατ. €, δηλαδή περισσότερα από τα μισά θα διατεθούν για την ανάδιαρθρωση των αμπέλων, αφού αυτό θα δώσει στους παραγωγούς την ευκαιρία, να φτιάξουν κι άλλα κρασιά που θα βασίζονται στην ποικιλία και όχι στην περιοχή. Προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να πάρει βίαια τον έλεγχο από τα τοπικά όργανα. Το μέλλον της οινοποιίας εξαρτάται από την ενδυνάμωση των τοπικών οργάνων και την παροχή σ’ αυτά δυνατότητας επίλυσης των προβλημάτων της αγοράς που έχουν.