«Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου»