Εκτύπωση

Iαπωνία:

Ανακατανομή των πόρων που προβλέπονται για την ΚΟΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα γεγονότα στην Ιαπωνία, οι εταιρείες και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις που εκτελούν προγράμματα προώθησης στην Ιαπωνία, στο μέλλον, μπορεί να μην είναι σε θέση να τα πραγματοποιήσουν. Η France Agrimer έχει προβλέψει την αναδιάταξη των πιστώσεων, των μέτρων και των δράσεων για την αποφυγή δυσκολιών από τους δικαιούχους. Τα μέτρα αυτά θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες συμφωνίες.