ΕκτύπωσηΔεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ο αμπελοοινικός τομέας, όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή (αμπέλι), αλλά και την μεταποίηση (οίνος), στην  Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την πιο πολύπλοκη νομοθεσία από όλα τα αγροτικά προϊόντα.
Ο κύριος λόγος, στον οποίο οφείλεται η εξειδικευμένη νομοθεσία, αφορά την ιδιαίτερη υπεραξία που αποκτά ο οίνος στις συγκεκριμένες περιοχές παραγωγής του σε ολόκληρη την Ευρώπη  συνεπώς και την Ελλάδα, υπεραξία που αντανακλά τους ιδιαίτερους εδαφοκλιματικούς παράγοντες, τις τεχνικές επεξεργασίας και τις παραδοσιακές παρεμβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα, είτε είναι ο αμπελοκαλλιεργητής, είτε ο οινοποιός.