Εκτύπωση

2011: ΠPEΣBEIA ΠEKINO - Έρευνα αγογάς για το κρασί στη Λ.Δ. της Kίνας

2009: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟ - Επιχειρηματικός οδηγός για τη Λ.Δ. της Κίνας